PROGRAMIN AMACI

Konya Projelerimizde bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
DESTEK UNSURU DESTEK TUTARI
Kuruluş Desteği Gerçek kişi işletme 5.000 TL
Sermaye şirketi işletme 10.000 TL
Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği* Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,
Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,
Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 300.000TL
Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği 10.000 TL
Performans Desteği** Birinci Performans Dönemi***
- 180-539 gün ise 5.000 TL
- 540-1079 gün ise 10.000 TL
- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL
İkinci Performans Dönemi***
- 360-1079 gün ise 5.000 TL
- 1080-1439 gün ise 15.000 TL
- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
Sertifika Desteği 5.000TL

İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.

* Destek oranı %75 'tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.

*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.

BİRİNCİ SEKTÖR KONULAR:Sektörler:

 • 29.1 Motorlu kara taşıtlarının imalatı
 • 29.3 Motorlu kara taşıtları için parça ve aksesuar imalatı
 • 27.2 Akümülatör ve pil imalatı faaliyet gösteren işletmeler

Uygun Proje Konuları:

Otomotiv sektöründe kullanılmak üzere;

 • Elektrikli ve/veya hidrojen ile çalışan motorlu kara taşıtları
 • Pil (batarya) teknolojisi
 • Yakıt hücresi konusunda ve/veya konularında
images
images

İKİNCİ SEKTÖR KONULAR:Sektörler:

 • 26.1 Elektronik bileşenlerin ve devre kartlarının imalatı
 • 26.3 İletişim ekipmanlarının imalatı
 • 26.4 Tüketici elektroniği ürünlerinin imalatı
 • 26.5 Ölçme, test ve seyrüsefer amaçlı alet ve cihazlar ile saat imalatı (26.52 Kol saatlerinin, masa ve duvar saatlerinin ve benzerlerinin imalatı hariçtir.)

Uygun Proje Konuları:

 • 5G ve ötesi teknolojiler dâhil olmak üzere yerli elektronik haberleşme şebeke ve altyapı bileşenleri kapsamında yeni nesil mobil haberleşme teknolojileri konularında başvurabilecektir.

Destek üst limiti Küçük İşletmeler için 1.500.000 TL, Orta Büyüklükteki İşletmeler için 6.000.000 TL'dir.

Detaylı bilginin yer aldığı Proje Teklif Çağrısı'na ulaşmak için tıklayınız.

Bu kapsamda E-devlet üzerinden https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler/TumHizmetler Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı başvurusu için tıklayınız.