YATIRIM TEŞVİK SİSTEMLERİ

Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü, ulusal veya uluslararası sermayeli firmalar tarafından ülkemizde gerçekleştirilecek yatırım projelerini, halihazırda 3 temel teşvik programı çerçevesinde desteklemektedir.

UYGULAMALAR15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girenteşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır:
1- Genel Teşvik Uygulamaları
2- Bölgesel Teşvik Uygulamaları
3- Öncelikli Yatırımların Teşviki
4- Stratejik Yatırımların Teşviki
Asgari sabit yatırım tutarı, uygulamalara göre aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
 • Genel Teşvik Sistemi'nde asgari sabit yatırım tutarı.
 • 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL.
 • 3., 4., 5. ve 6. bölgelerde 500 bin TL'dir.
 • Bölgesel Teşvik Uygulamaları için asgari sabit yatırım tutarı 1. ve 2. bölgelerde 1 milyon TL'den, diğer bölgelerde ise 500 bin TL'den başlamak üzere desteklenen her bir sektör ve her bir il için ayrı ayrı belirlenmiştir.
 • Stratejik Yatırımlar için asgari sabit yatırım tutarı 50 milyon TL'dir.
 • images

  DESTEK UNSURLARI  Katma Değer Vergisi İstisnası:Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makineve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katmadeğer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
  Gümrük Vergisi Muafiyeti:Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat içingümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
  Vergi İndirimi:Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar,indirimli olarak uygulanmasıdır.
  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primiişveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
  Katma Değer Vergisi İstisnası:Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makineve teçhizat ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları için katmadeğer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
  Gümrük Vergisi Muafiyeti:Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat içingümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
  Vergi İndirimi:Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar,indirimli olarak uygulanmasıdır.
  Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primiişveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
  Gelir Vergisi Stopajı Desteği:Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisistopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar ve TOSHPkapsamında desteklenen stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
  Sigorta Primi (İşçi Hissesi) Desteği:Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primiişçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6.bölgede gerçekleştirilecek bölgesel ve stratejik yatırımlar ile TOSHP kapsamında desteklenenstratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
  Faiz veya Kâr Payı Desteği:Faiz veya Kar Payı Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırımkredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırımtutarının %70'ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli birkısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
  Yatırım Yeri Tahsisi:Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslarçerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.
  Katma Değer Vergisi İadesi:Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamındagerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV'nin iade edilmesidir.
  images
  1.BÖLGE 2.BÖLGE 3.BÖLGE 4.BÖLGE 5.BÖLGE 6.BÖLGE
  Ankara Aydın Adana Afyonkarahisar Bayburt Adıyaman
  Antalya Balıkesir Burdur Aksaray Çankırı Ağrı
  Bursa Bilecik Düzce Amasya Erzurum Ardahan
  Eskişehir Bolu Gaziantep Artvin Giresun Batman
  İstanbul Çanakkale Karaman Bartın Gümüşhane Bingöl
  İzmir Denizli Kırıkkale Çorum Kahramanmaraş Bitlis
  Kocaeli Edirne Kütahya Elâzığ Kilis Diyarbakır
  Muğla Isparta Mersin Erzincan Niğde Hakkâri
  Tekirdağ Karabük Samsun Hatay Ordu Iğdır
  Kayseri Trabzon Kastamonu Osmaniye Kars
  Kırklareli Rize Kırşehir Sinop Mardin
  Konya Uşak Malatya Tokat Muş
  Manisa Zonguldak Nevşehir Tunceli Siirt
  Sakarya Sivas Yozgat Şanlıurfa
  Yalova Şırnak
  Van
  9 İL 15 İL 13 İL 14 İL 14 İL 16 İL  tesvik-harita