TEKNOKENT PROJELER

Müşterilerimiz için ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerini koordine etmekte büyük bir tecrübeye sahibiz. Proje danışmanlığı hizmeti için ulusal ve uluslararası fonlara yönelik Ar-Ge ve yenilik proje önerisi hazırlama aşamasında desteğe ihtiyacı olan firmalara ve bireylere hizmet veriyoruz. Proje önerisi hazırlanması sırasında proje ekibinin kurulması, projenin Ar-Ge ve yenilikçi yönünün değerlendirilmesi, proje planının yapılması, iş paketlerinin oluşturulması, bütçenin hazırlanması ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda danışmanlık desteği sağlanır.

Teknokentler ile üretim ve hizmet sektörü kuruluşları ARGE yapmaya, kendi teknolojilerini üretmeye teşvik edilmektedir.Teknokentler, üniversite ve sanayinin ARGE çalışması yapması konusunda sağladığı desteklerle üniversitelerimizde yapılan bilimsel çalışmaların teknolojiye dönüştürülmesi, bu çalışmaların üretim ve sanayi sektörleri tarafından ürün ve teknolojiye dönüştürülerek ticarileştirilmesi, milli ekonomiye önemli katma değer sağlaması konusunda hayati önem taşımaktadır.

Images

Araştırmacı nitelik sahibi insan gücü

Images

Yeterli bilgi birikimi


Images

Yeterli finansal kaynak

Images

Programlı bir şekilde AR-GE çalışması yapmak


Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

TEKNOKENT TEŞVİK VE MUAFİYETLERİ1-­ Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Teşviği

Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedekiyazılım ve AR-­-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.

2-­Personel Ücret Vergileri Stopajı Teşviği

Bölgede çalışan AR-­-GE personelinin ve AR-­-GE personeli sayısının en fazla %10'u kadar destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muaftır.

3-­ Katma Değer Vergisi Muafiyeti

Teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlarvergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri

 • Sistem yönetimi
 • Veri yönetimi
 • İş uygulamaları
 • Sektörel, internet, mobil ve askeri komuta
 • kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır
 • 4-­ Sigorta Primi Teşviği

  Personel ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Örnek olarak, 2000 TL brüt ücret alan çalışan için işverenin aylık ödediği: 2000 TL * %19,5 = 390 TLsigorta priminin yarısı devletçe karşılandığından, işveren aylık 390 / 2 = 195 TL ödeyip, 5 sene sonunda: 195 * 12 * 5 = 11.700 TL işçi başına daha az ödemiş oluyor.

  5-­ Atık Su Teşviği

  Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden, belediyelerce atık su bedeli alınmaz.

  6-­ Diğer Destekler

  Kanunla sağlanan bu Teşvik ve muafiyetlere ek olarak, Yönetici Şirketler tarafından teknokentte faaliyette bulunanfirmalara danışmanlık hizmetleri ve inkubatör hizmetleri (esnek kira sözleşmeleri, ortak sekreterlik hizmetleri, ortak toplantı mekanları,ortak faks, fotokopi vb. ofis ekipmanı, muhasebe hizmetleri) gibi çeşitli destekler de mevcuttur.

  images