MALİ DANIŞMANLIK

Vergi mevzuatının karmaşıklığı ve sık değişen yapısı nedeniyle, mükelleflerin vergisel düzenlemeleri izlemeleri ve yükümlülüklerinin farkında olmaları zorlaşmaktadır. AND Spica olarak güncel mevzuatı takip etmekte ve gerek kurum içi bilgilendirme sistemi ile çalışanlarına gerekse müşterilerine bilgi aktarımı ile farkındalık yaratmaktayız. Bu değişiklikler standart sirküler ve yorum sirküler şeklinde müşterilerin bilgisine sunulmaktadır. Sektörel genişliğimizi de göz önüne alarak bu konuda ilgili sektör müşterilerimiz bilgilendirilerek karmaşanın önüne de geçmekteyiz. Deneyimli uzmanlarımız tarafından yayınladığımız sirküler ile bir anlamda alanımıza da katkı sağlamanın onurunu da taşımaktayız.
Images

Araştırmacı nitelik sahibi insan gücü

Images

Yeterli bilgi birikimi


Images

Yeterli finansal kaynak

Images

Programlı bir şekilde AR-GE çalışması yapmak


MALİ İŞLERİN KURUMSAL KİMLİK KAZANMASI ÖNEMLİDİRGünümüz ekonomik ve ticari hayatın sürekli artan rekabet ortamı ve değişen yasal mevzuat, işletmelerin (yasal mevzuattan ve ticari hayattın gereklerinden dolayı) mali işler süreçlerini verimli ve doğru bir şekilde yönetmelerini zorunlu hale getirmiştir.
Görev tanımı ve iş akışı doğru tanımlanmış muhasebe, finans ve personel işleri departmanları ile işletme yöneticileri doğru ve hızlı kararlar alır. Böylelikle işletme yöneticileri, şirketin geleceği için kritik öneme sahip olan mali işlerin sağlıklı ve güvenli bir şekilde işlerini yaptığından emin olarak kendi faaliyetlerine odaklanıp, büyüme ve uluslararası piyasalara açılma gibi hedeflerine ulaşabilirler.
images