PROGRAMIN AMACI

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

(Bu destek programı, KOBİ Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)
İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 %60
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği1 30.000 %60
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000
75.000
%60
Tasarım Desteği 50.000 %60
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 50.000 %60
Belgelendirme Desteği 150.000 %60
Test ve Analiz Desteği 100.000 %60
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği 80.000 %60
Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000 %60
Model Fabrika Desteği 70.000 %60
Teknik Danışmanlık Desteği 40.000
50.000
%60