KARAMAN AR-GE PROJESİ

Karaman Projelerimizde müşterilerimiz için ulusal ve uluslararası Ar-Ge projelerini koordine etmekte büyük bir tecrübeye sahibiz. Proje danışmanlığı hizmeti için ulusal ve uluslararası fonlara yönelik Ar-Ge ve yenilik proje önerisi hazırlama aşamasında desteğe ihtiyacı olan firmalara ve bireylere hizmet veriyoruz. Proje önerisi hazırlanması sırasında proje ekibinin kurulması, projenin Ar-Ge ve yenilikçi yönünün değerlendirilmesi, proje planının yapılması, iş paketlerinin oluşturulması, bütçenin hazırlanması ve ihtiyaç duyulan diğer alanlarda danışmanlık desteği sağlanır.